RUT

Du kan få RUT-avdrag för enklare, normalt återkommande trädgårdsarbeten. Arbetet utförs för att hålla trädgården i acceptabelt skick och kräver inte några specialkunskaper. Arbetet ska utföras i en bostad som du eller dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Du kan genom RUT-avdraget få upp till 50% skatteavdrag på tjänsterna. Om du är under 65 år kan du få avdrag upp till 25 000 kr per person och år. Om du har fyllt 65 år vid årets ingång kan du få avdrag upp till 50 000 kr per person och år.

 

Trädgårdsarbeten som ger rätt till rutavdrag

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Ogräsrensning
 • Krattning
 • Bevattning och gödsling i samband med klippning och ogräsrensning
 • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar
 • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning
 • Kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort
 • Vårstädning av din trädgård
 • Höstgrävning av land och omgrävning av kompost
 • Mossbekämpning (för hand, med maskin eller med kemiska medel)

 

Trädgårdsarbeten som inte ger rätt till rutavdrag

 • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten
 • Planteringsarbeten
 • Anläggning av gräsmatta
 • Anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar
 • Vedkapning av träd som inte vuxit på tomten
 • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • Kostnader för maskiner som inte är handverktyg, till exempel traktor och skylift